Kinderopvang

Kidtopia biedt kinderopvang aan kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Hierbij zijn de kinderen ingedeeld in horizontale groepen. Dit houdt in dat je kind bij andere kinderen van ongeveer gelijke leeftijd zit. Het samenzijn met leeftijdsgenootjes zorgt ervoor dat ze samen kunnen spelen en het activiteitenaanbod aan de leeftijd en het niveau van je kind kan worden aangepast. Meer informatie vind je onder het kopje ‘Pedagogische methodiek’.

Buitenschoolse opvang

Kidtopia biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar (tot aan de basisschool). Wanneer je kind op de basisschool zit, wordt hij of zij na school opgehaald door vast personeel. De buitenschoolse opvang is ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen, hierdoor krijgt je kind activiteiten aangeboden die passen bij zijn of haar ontwikkelingsniveau. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat er ruimte is voor zelfstandigheid waarbij je kind lekker zijn of haar eigen ding kan doen. Aan de andere kant leert je kind meedoen aan het leefritme van de groep, verschillende normen en waarden en samenspelen. Meer informatie vind je onder het kopje ‘Pedagogische methodiek’.

Voorschool

We werken sinds januari 2012 met de pedagogische methode Uk & Puk. Hierbij worden kinderen van 0 tot 4 jaar ontwikkeld en gestimuleerd. Zo stimuleren de activiteiten de spraak- en taalvaardigheid en sociaal-emotionele, motorische en zintuigelijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Daarnaast worden met de methode Early Bird spelenderwijs de eerste uitstapjes naar de Engelse taal gemaakt. Dit doen we met leuke oefeningen en verhalen samen met pop Benny. Meer informatie vind je onder het kopje ‘Pedagogische methodiek’.

Menu