Wie zijn wij?
Kidtopia zien wij als het verlengde van een gezin. We bootsen de vertrouwde thuissituatie na: een veilige wereld waarin je kind zich kan terugtrekken, lekker kan spelen, veel kan leren en met andere kinderen dingen kan ontdekken. Onze jarenlange ervaring zorgt er mede voor dat wij jouw kind de beste zorg en educatie bieden. We stimuleren jouw kind door allerlei soorten activiteiten te doen, hierbij letten we erop wat je kind wilt en kunt. Je kind krijgt de ruimte om dingen uit te proberen, om soms foutjes te maken en nieuwe oplossingen te zoeken. Hoe wij aan de naam Kidtopia komen? We hebben de woorden ‘kind’ en ‘Utopia’ samengevoegd tot Kidtopia.

Missie en visie van Kidtopia
Kidtopia biedt jouw kind de mogelijkheid zich als individu maar ook als onderdeel van een groep te ontwikkelen. Aan de ene kant is er respect en ruimte voor de eigenheid en zelfstandigheid van ieder kind. Aan de andere kant leert je kind meedoen met het dag- en leefritme van de groep, leert het basale waarden en normen en ervaart je kind dat hij of zij erbij hoort. Kidtopia vindt het belangrijk dat iedereen van elkaar leert. Ieder kind dient gestimuleerd en ondersteund te worden in de ontwikkeling. Kinderen krijgen de ruimte dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken. In een sfeer van veiligheid en vertrouwen ontwikkelen kinderen een basisvertrouwen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding.

Ieder kind is uniek en verdient het om persoonlijk aandacht te krijgen op een verantwoorde, pedagogische wijze. Alle kinderen bezitten van nature de drang en capaciteit om zich te ontwikkelen en ontplooien. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier op basis van aanleg en temperament. Om zich te kunnen ontwikkelen, is een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig. Daarnaast vinden wij respect belangrijk: door respect leert je kind via verschillende uitingen (mondeling en/of fysiek) op een bewuste en onbewuste manier authenticiteit te ontwikkelen. Alles wat je kind zich vroeg eigen maakt, vormt een fundament voor de toekomst. Wij vinden zelfstandigheid van kinderen belangrijk voor hun zelfvertrouwen en zelfwaardering. Onze pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak als rolmodel. Ze bewaren het evenwicht tussen de groepsregels en de individuele vrijheid van ieder kind.

Per 1 juli 2022 valt Kidtopia onder de overkoepelend organisatie Samenwerkende Kinderopvang. Voor meer info kunt u terecht op onderstaande website.

 Samenwerkende kinderopvang

Logo_RGB_staand_V3NIEUW
Menu